ΣΤΑΔΙΟ

Έναρξη της βλάστησης

Ιανουάριο – αρχές Φεβρουάριου

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ψεκασμός με maxi grow 0,5 lt./tn. + fosfacel 1kg./500 kg. + tropicel 0,3 kg./tn. + barrier 1kg./500kg. ή Ριζοπότισμα με Rootex 1kg./3 στρμ. & H-85 1kg./ 3 στρμ

ΕΞΗΓΗΣΗ

Ενίσχυση της ανθοφορίας, αύξηση ανθοφόρων οφθαλμών σε σχέση με τους ξυλοφόρους οφθαλμού


ΣΤΑΔΙΟ

Έναρξη της βλάστησης

Ιανουάριο – αρχές Φεβρουάριου

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ψεκασμός με maxi grow 0,5 lt./tn. + fosfacel 1kg./500 kg. + tropicel 0,3 kg./tn. + barrier 1kg./500kg. ή Ριζοπότισμα με Rootex 1kg./3 στρμ. & H-85 1kg./ 3 στρμ

ΕΞΗΓΗΣΗ

Ενίσχυση της ανθοφορίας, αύξηση ανθοφόρων οφθαλμών σε σχέση με τους ξυλοφόρους οφθαλμού


Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

Ενίσχυση της ανθοφορίας

Ενίσχυση της καρπόδεσης και των κυτταροδιαιρέσεων, κερκόσπορα, γλοιοσπόριο, ακάρεα ανθόβια γενιά πυρινοτρίτη/

ΣΤΑΔΙΟ

Έναρξη της βλάστησης

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ψεκασμός με maxi grow 0,5 lt./tn. + fosfacel 1kg./500 kg. + tropicel 0,3 kg./tn. + barrier 1kg./500kg. ή Ριζοπότισμα με Rootex 1kg./3 στρμ. & H-85 1kg./ 3 στρμ

ΕΞΗΓΗΣΗ

Ενίσχυση της ανθοφορίας, αύξηση ανθοφόρων οφθαλμών σε σχέση με τους ξυλοφόρους οφθαλμού


Έναρξη της βλάστησης

Ψεκασμός με maxi grow 0,5 lt./tn. + fosfacel 1kg./500 kg. + tropicel 0,3 kg./tn. + barrier 1kg./500kg. ή Ριζοπότισμα με Rootex 1kg./3 στρμ. & H-85 1kg./ 3 στρμ

Ενίσχυση της ανθοφορίας, αύξηση ανθοφόρων οφθαλμών σε σχέση με τους ξυλοφόρους οφθαλμού


Έναρξη της βλάστησης

Ψεκασμός με maxi grow 0,5 lt./tn. + fosfacel 1kg./500 kg. + tropicel 0,3 kg./tn. + barrier 1kg./500kg. ή Ριζοπότισμα με Rootex 1kg./3 στρμ. & H-85 1kg./ 3 στρμ

Ενίσχυση της ανθοφορίας, αύξηση ανθοφόρων οφθαλμών σε σχέση με τους ξυλοφόρους οφθαλμού


Έναρξη της βλάστησης

Ψεκασμός με maxi grow 0,5 lt./tn. + fosfacel 1kg./500 kg. + tropicel 0,3 kg./tn. + barrier 1kg./500kg. ή Ριζοπότισμα με Rootex 1kg./3 στρμ. & H-85 1kg./ 3 στρμ

Ενίσχυση της ανθοφορίας, αύξηση ανθοφόρων οφθαλμών σε σχέση με τους ξυλοφόρους οφθαλμού


Έναρξη της βλάστησης

Ψεκασμός με maxi grow 0,5 lt./tn. + fosfacel 1kg./500 kg. + tropicel 0,3 kg./tn. + barrier 1kg./500kg. ή Ριζοπότισμα με Rootex 1kg./3 στρμ. & H-85 1kg./ 3 στρμ

Ενίσχυση της ανθοφορίας, αύξηση ανθοφόρων οφθαλμών σε σχέση με τους ξυλοφόρους οφθαλμού

1

ΣΤΑΔΙΟ

Έναρξη της βλάστησης

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ψεκασμός με maxi grow 0,5 lt./tn. + fosfacel 1kg./500 kg. + tropicel 0,3 kg./tn. + barrier 1kg./500kg. ή Ριζοπότισμα με Rootex 1kg./3 στρμ. & H-85 1kg./ 3 στρμ

ΕΞΗΓΗΣΗ

Ενίσχυση της ανθοφορίας, αύξηση ανθοφόρων οφθαλμών σε σχέση με τους ξυλοφόρους οφθαλμού

ΣΤΑΔΙΟ

Έναρξη της βλάστησης

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ψεκασμός με maxi grow 0,5 lt./tn. + fosfacel 1kg./500 kg. + tropicel 0,3 kg./tn. + barrier 1kg./500kg. ή Ριζοπότισμα με Rootex 1kg./3 στρμ. & H-85 1kg./ 3 στρμ

ΕΞΗΓΗΣΗ

Ενίσχυση της ανθοφορίας, αύξηση ανθοφόρων οφθαλμών σε σχέση με τους ξυλοφόρους οφθαλμού

Copyright © 2018 BioGenus Ε.Π.Ε . Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Δημιουργία redbananas design + develop